بازدید معاون  محترم فرماندار  شهرستان زرند، به اتفاق ، نماینده محترم ، سازمان برنامه و بودجه  از مجتمع

بازدید معاون محترم فرماندار شهرستان زرند، به اتفاق ، نماینده محترم ، سازمان برنامه و بودجه از مجتمع

بازدید معاون  محترم فرماندار  شهرستان زرند، آقای مهندس نورالدینی به اتفاق ، نماینده محترم ، سازمان برنامه و بودجه آقای دکتر امیری از مجتمع ، سه شنبه ٢۵ اسفند ماه ٩٩

 

WhatsApp Image 2021-03-15 at 6.42.01 PMWhatsApp Image 2021-03-15 at 6.42.03 PMWhatsApp Image 2021-03-15 at 6.42.08 PM