کاشت تعدادی اصله نهال زیتون در هفته منابع طبیعی در زمین های مجتمع

کاشت تعدادی اصله نهال زیتون در هفته منابع طبیعی در زمین های مجتمع

به مناسب هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، عملیات اجرایی کاشت نهال زیتون به مساحت ۴ هکتار، با حضور رئیس محترم مجتمع آقای دکتر الهی و با همکاری و مساعدت، کارمندان گرامی با هدف گسترش فضاهای سبز و بهبود شرایط محیطی، در مجتمع آغاز گردید.

 

WhatsApp Image 2021-03-11 at 1.12.14 PM