انتصاب جناب علیپور به عنوان مسئول کمیته فرهنگی هیات فوتبال شهرستان زرند

انتصاب جناب علیپور به عنوان مسئول کمیته فرهنگی هیات فوتبال شهرستان زرند

 

انتصاب شایسته همکار گرامی جناب علیپور به عنوان مسئول کمیته فرهنگی هیات فوتبال شهرستان زرند را به جامعه دانشگاهی و  فوتبال شهرستان زرند را تبریک عرض می نماییم و آرزوی موفقیت برای ایشان داریم.

Alipour-1