سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می نماییم.

سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می نماییم.

سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می نماییم.