نهمین خبرنامه آموزش عالی منتشر شد

نهمین خبرنامه آموزش عالی منتشر شد

به نام خدا

نهمین شماره خبرنامه آموزش عالی ویژه استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور منشتر شد. برای دریافت این خبرنامه اینجا را کلیک کنید.