همراهی ریاست مجتمع آموزش عالی زرند با معاون رییس جمهور در بازدید از دانشگاه ولی عصر رفسنجان

همراهی ریاست مجتمع آموزش عالی زرند با معاون رییس جمهور در بازدید از دانشگاه ولی عصر رفسنجان

به نام خدا

معاون فناوری ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر ستاری، با حضور ریاست محترم مجتمع اموزش عالی زرند، دکتر الهی، از دست آورد های مرکز رشد دانشگاه ولی عصر  بازدید کرد. در این بازدیدمراسم کلنگ زنی مرکز فناوری وشتابدهی دانشگاه نیز برگزار گردید.

s7s8s9