بازدید دفتر نظارت و ارزیابی استان از مجتمع آموزش عالی زرند

بازدید دفتر نظارت و ارزیابی استان از مجتمع آموزش عالی زرند

به نام خدا

نمایندگان دفتر نظارت و ارزیابی استان کرمان در تاریخ دوم دی ماه ۱۳۹۸ با حضور در مجتمع آموزش عالی زرند از نزدیک به بررسی شرایط و امکانات مجتمع پرداخته و در طی نشستی با مسئولان مجتمع دررابطه با پیشرفت های حاصله در طی سال گذشته از مجتمع و زحمات مسئولان آن تقدیر نمودند.

Copy of DSC04874DSC04878DSC04882DSC04893