بازدید از کارخانه زغالشویی زرند به مناسبت هفته پژوهش

بازدید از کارخانه زغالشویی زرند به مناسبت هفته پژوهش

به نام خدا

دانشجویان رشته مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی زرند به مناسبت هفته پژوهش ضمن بازدید از کارخانه زغالشویی زرند با نحوه عملکرد و جزییات کاری این کارخانه آشنا شدند. این بازدید به سرپرستی آقای دکتر اسکندری نسب، مدیر گروه معدن، انجام گرفت.

z1z2z3