برگزاری جشن یلدا با همکاری جمعیت هلال احمر

برگزاری جشن یلدا با همکاری جمعیت هلال احمر

به نام خدا

جشن یلدانه (ویژه کانونهای دانشجویی و دانش آموزی جمعیت هلال احمر) به صورت مشترک توسط مجتمع آموزش عالی و جمعیت هلال احمر شهرستان زرند در محل سالن اداره فرهنگ  و ارشاد اسلامی زرند برگزار گردید. در این جشن، رئیس محترم مجتمع آموزش عالی زرند، جناب آقای دکتر الهی، مطالبی را در خصوص کاهش بلایای طبیعی از طریق رعایت حریم گسل ها و حریم رودخانه ها و حریم مناطق ریزشی و خزشی و اصولی سازی ساختمان ها نموده  وبر ضرورت تهیه  نقشه های حریم  توسط  دانشگاه  های  شهر ستان تاکید نمودند.

h1

h2

h4