بازدید دانشجویان مجتمع از معدن سنگ آهن جلال آباد

بازدید دانشجویان مجتمع از معدن سنگ آهن جلال آباد

به نام خدا

به مناسبت هفته پژوهش دانشجویان مجتمع آموزش عالی زرند به سرپرستی آقای دکتر شاکر در روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ بازدیدی از معدن سنگ آهن جلال آباد زرند داشته و از نزدیک با فرایندها و چگونگی کار معدن آشنا شدند.

J1
J3