افتتاح مرکز رشد پارک علم و فناوری در مجتمع آموزش عالی زرند

افتتاح مرکز رشد پارک علم و فناوری در مجتمع آموزش عالی زرند

به نام خدا

درروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ و به مناسبت هفته پژوهش، با حضور آقای دکتر ترکزاده رییس محترم پارک علم و فناوری استان کرمان و معاون ایشان آقای دکتر جهانشاهی قرارداد و تفاهم نامه همکاری به امضاء رییس مجتمع آموزش عالی زرند و رییس پارک علم و فناوری استان کرمان رسید و همزمان مرکز رشد در این مجتمع افتتاح گردید.

DSC04795
DSC04794