بازدید از معدن مس سرچشمه

بازدید از معدن مس سرچشمه

به نام خدا

به مناسبت هفته پژوهش، دانشجویان بخش معدن با سرپرستی آقای دکتر الهی بازدیدی از معدن مس سرچشمه داشته و از نزدیک با جزییات و چگونگی کار این معدن آشنا شدند.

i2i3i4