خبرنامه شماره ۷ آموزش عالی منتشر شد

خبرنامه شماره ۷ آموزش عالی منتشر شد

به نام خدا

هفتمین شماره از خبرنامه آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مربوط به مهر و آبان ماه ۱۳۹۸) منتشر شد. علاقمندان می توانند با استفاده از پیوند زیر فایل مربوط به خبرنامه را دریافت نمایند.

هفتمین شماره خبرنامه آموزش عالی