برگزاری سمینار تخصصی روش های کاربردی اجرا و کنترل بتن های مقاوم در برابر زلزله

برگزاری سمینار تخصصی روش های کاربردی اجرا و کنترل بتن های مقاوم در برابر زلزله

به نام خدا

سمینار تخصصی روش های کاربردی اجرا و کنترل بتن های مقاوم در برابر زلزله در تاریخ ۹۸/۷/۴ با حضور روسا و مدیران محترم سازمان نظام مهندسی کرمان ، رفسنجان و اعضای نظام مهندسی ساختمان شهرستان زرند و با حضور شهردار محترم شهر زرند و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زرند و تولید کنندگان بتن، با همکاری و مساعدت شرکت سیمان ماهان کرمان و حضور مسئولین این واحد تولیدی در سالن همایش های مجتمع آموزش عالی زرند برگزار گردید.
در این همایش نکات کاربردی و کلیدی مفیدی توسط اساتید فن و صاحب نظران صنعت سیمان و ساختمان و بتن ارایه گردید.

photo_2019-09-28_11-32-48

untitled888