گردهمایی مدیران اموراداری و پشتیبانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۸ کشور

گردهمایی مدیران اموراداری و پشتیبانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۸ کشور

به نام خدا

گردهمایی مدیران اموراداری و پشتیبانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه ۸ کشور در تاریخ ۹۸/۶/۳۰ به میزبانی مجتمع آموزش عالی زرند و با حضورآقای باروت کوب زاده نماینده محترم وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
در این جلسه آقای دکتر الهی رییس مجتمع پس از عرض خیر مقدم به حاضرین و ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مطالبی را پیرامون موضوع جلسه به شرح ذیل عنوان نمودند.
اهم مسئولیت ها و انجام اموراجرایی دانشگاه ها به عهده مدیران اداری می باشد و مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه ها محور محرک دانشگاه ها هستند و حتی بخشی از تصمیم گیری های مالی وآموزشی نیز به عهده این مدیران گرامی بوده و با تصمیم گیری های سنجیده و درستی که اتخاذ می نمایند، در شرایط ویژه امروزی (دوران تحریم) درکاهش هزینه های دانشگاه ها نقش موثری دارند.
در همین رابطه از آقای سیدرضا پورحسینی مدیر محترم اموراداری و پشتیبانی مجتمع به پاس خدمات ارزشمندشان و میزبانی این جلسه تقدیر وتشکر نمودند.
۲۰۱۹۰۹۲۱_۰۹۲۲۰۲