گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۸ کشور

گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۸ کشور

به نام خدا

گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های منطقه ۸ کشور در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به میزبانی مجتمع آموزش عالی زرند برگزار گردید. در حاشیه این گردهمایی، سرکار خانم دکتر رحمانی نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از امکانات و فضاهای ورزشی مجتمع بازدید به عمل آوردند.

 DSC04381DSC04381 - CopyDSC04379 - CopyDSC04369 - CopyDSC04358 - CopyDSC04354 - CopyDSC04352DSC04349