national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
slide-b-bg

مجتمع آموزش عالی زرند

حمایت از کالای ایرانی

iran2

مجتمع آموزش عالی زرند

1397/5/26
3:40

کارگاه برق

برای درس کارگاه دانشجویان در مقطع کاردانی معدن مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات: کلیه امکانات برای بستن و آموزش مدارات مختلف