national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
slide-b-bg

مجتمع آموزش عالی زرند

حمایت از کالای ایرانی

iran2

مجتمع آموزش عالی زرند

1397/9/23
9:37

کارگاه اجزاء ماشین

برای استفاده درس کارگاه اجزاء ماشین در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مورد استفاده قرار می گیرد.