الف: شرایط عمومی پذیرش هسته ها و شرکت ها در دوره پیش رشد:

  • وجود ایده فناورانه دارای توجیه اقتصادی
  • اعضای هسته حداقل دو نفر با مدرک مرتبط در زمینه کاری هسته، حداقل یکی از اعضا دارای مدرک کارشناسی مرتبط یا دانشجوی رشته مرتبط با ایده محوری هسته باشد
  • وجود حداقل یک نفر کارشناس خبره یا هیأت علمی باسابقه در زمینه مرتبط به عنوان مشاور یا مؤسس
  • اعضای هسته می‌بایستی درصدد تشکیل یک شرکت حقوقی باشند.

 

 

ب: شرایط عمومی پذیرش شرک ها در دوره رشد:

  • متقاضیان می‌بایست دارای یک شخصیت حقوقی (شرکت یا مؤسسه ثبت شده) باشند و از زمان ثبت آنها بیش از سه سال نگذشته باشد و با دارا بودن شرایط ذیل:

داشتن ایده محوری: ایده محوری، محصولی است که شرکت یا موسسه می خواهد در طی مدت استقرار در مرکز رشد ایجاد کند یا توسعه دهد.

داشتن طرح کسب وکار برای ایده: تشریح ابعاد و ارزش علمی و فنی ایده و داشتن توجیه اقتصادی و فنی مبتنی بر بازار که طرح تجاری آن مورد تصویب شورای مرکز قرار گیرد.

داشتن نوآوری در حوزه مربوط به ایده: تحقق ایده محوری مستلزم نوآوری در حوزه فناوری باشدو فعالیت شرکت بر روی یک ایده پژوهشی متکی بر فناوری که دارای توجیه فنی و اقتصادی مبتنی بر بازار است، متمرکز شده باشد

داشتن گروه کاری(تیم کاری): حضور تمام وقت حداقل یک نفر دانش‌آموخته مقطع کارشناسی(دارای تخصص مرتبط با ایده محوری) در گروه کاری ضروری است

 

 

ج: شرایط عمومی پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در دوره رشد:

  • حداقل دو نفر با مدرک کارشناسی یا بالاتر با تجربه کافی در زمینه فعالیت سازمان مادر با برنامه منظم پاره‌وقت و یا یک نفر تمام وقت در دفتر واحد در مرکز رشد حضور داشته باشند
  • واحد در نمودار سازمانی سازمان مادر رسمیت یافته باشد یا حکم صریح بالاترین مرجع سازمان را برای انجام این امر داشته باشد یا به ‌صورت یک شرکت خصوصی وابسته به سازمان مادر به ثبت رسیده باشد.
  • برنامه کاری واحد از طرف سازمان مادر به همراه بودجه تخصیص یافته برای طرح‌های پژوهشی در دوره حضور در مرکز رشد تحقیقاتی مشخص شده باشد.
  • واحدهایی که یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را در زمینه تخصصی فعالیت خود به عنوان مشاور یا همکارانتخاب کنند در گزینش و استقرار اولویت خواهند داشت.

 

د: شرایط عمومی پذیرش شرکت های دانش بنیان:

پذیرش شرکت­های دانش بنیان تابع قوانین و مقررات و آئین نامه های موجود و مرتبط با این شرکت ها می باشد.