اطلاعیه ها:

 


 

img175

مسئول ستاد امور رفاهی: آقای عباس عسکرعباسی

شماره تماس: ۳۱۴۲۲۰۴۳

شرح وظایف:

۱- انجام امور بیمه عمر و حادثه
۲- انجام امور بیمه تکمیلی درمان
۳- معرفی جهت بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل
۴- معرفی جهت دریافت وام های (جعاله  تعمیر مسکن – خرید خودرو –  خرید لوازم منزل و … )
۵- معرفی اعضا محترم  هیات علمی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت دریافت وام  خرید یا ساخت مسکن
۶- معرفی اعضا محترم هیات علمی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت دریافت کارت اعتباری ارزی
۷- معرفی واجدین شرایط به امور مالی مجتمع جهت دریافت کمک هزینه مهد کودک
۸- انجام امور مربوط به کارت های اعتباری
۹- معرفی همکاران جهت استفاده از امکانات اسکان  سایر دانشگاهها
۱۰- پیگیری امورات رفاهی دیگر در صورت تامین اعتبار مانند بلیط استخر و غیره