national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
slide-b-bg

مجتمع آموزش عالی زرند

حمایت از کالای ایرانی

iran2

مجتمع آموزش عالی زرند

1397/9/23
9:47

بازدید آقای دکتر ورهرام از مجتمع آموزش عالی زرند

به نام خدا

در ادامه پیشبرد اهداف استقلال مجتمع آموزش عالی زرند، آقای دکتر محمد مهدی ورهرام، دبیر نظارت بر موسسات آموزش عالی در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۳ از بخشهای آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی  مجتمع آموزش عالی زرند بازدید به عمل آوردند. همچنین در ادامه بازدیدها، روز پنج شبه ۱۴ سفندماه ۱۳۹۳ ایشان جلسه ای با ریاست محترم دانشگاه شهید باهنر کرمان، جناب آقای دکتر فدایی، در محل آن دانشگاه داشتند. در پایان بازدیدها ایشان راهکارهای مناسبی با توجه به امکانات موجود مجتمع آموزسش عالی زرند ارائه نمودند.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی زرند

DSC00226 DSC00216 DSC00249 DSC00202 DSC00246 DSC00186