national-sign 93-leader-says leaders-n-flag
slide-b-bg

مجتمع آموزش عالی زرند

حمایت از کالای ایرانی

iran2

مجتمع آموزش عالی زرند

1397/9/23
9:06

آزمایشگاه کانی شناسی و سنگ شناسی

بخش مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی زرند همچنین دارای آزمایشگاه کانی شناسی و سنگ شناسی می باشد که دانشجویان با خصوصیات مختلف نمونه های دستی موجود در آزمایشگاه آشنا می شوند. این آزمایشگاه در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته معدن و زمین شناسی اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

mine2